משמורת והסדרי ראיה

אחד מאותם נושאים טעונים שמלווה תיקי גירושין ומעלה שאלות רבות כגון: מי קובע את זהות ההורה המשמורן ? מהם התנאים למשמורת משותפת ? אלו הסדרי ראיה ניתן להגדיר כמורחבים ? האם ניתן לשנות הסדרי הראיה ? מה קורה כשקיימת הסתה של הילדים ? מתי ימנה בית המשפט פקידת סעד ? מתי יופנו הורים לבדיקת מסוגלות הורית ?

משמורת והסדרי ראיה – כללים שחשוב לדעת

מה קובעת חזקת הגיל הרך? מי נחשב כאפוטרופוס טבעי של הילדים? על פי מה קובעים את משמורת הילדים? על ידי מי נקבעים הסדרי ראיה? האם ניתן להגביל את אזור המגורים של ההורה שהילדים בחזקתו? מתי יתקיימו הסדרי הראיה תחת פיקוח של גורמים מקצועיים?

הסדרי ראיה מקובלים, מורחבים ואיך הם נקבעים

איך קובעים את הסדרי הראיה? מהם הסדרי ראיה מקובלים או נרחבים? איך מחלקים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות? מה קורה במידה וההורה שהילדים בהחזקתו מערים קשיים על ההורה השני לקיום הסדרי ראיה? האם ההורים יכולים לשנות את הסדרי הראיה גם לאחר שאושרו בבית המשפט או בית הדין?

משמורת משותפת

מה משמעות המושג " משמורת משותפת "? אלו תנאים נדרשים לקביעת הסדר של משמורת משותפת בין ההורים? מה האמצעים של בית המשפט לבחינת התנאים של משמורת משותפת? מה קורה כשאחד הצדדים מערים קשיים ויוצר באופן מכוון בעיות בתקשורת ההורית?

הפרת הסדרי ראיה

ישנם מקרים, בהם אחד מההורים מפר באופן יזום ושיטתי את הסדרי הראיה ולעיתים ההורה שנוהג באחריות הורית ונפגע מההפרות הללו נשאר חסר אונים, הוא נוכח לראות מקרוב את הציפייה של הילד לפגוש את ההורה השני והאכזבה הקשה שגורמת נזק בלתי הפיך, אז מה ניתן לעשות?

חזקת הגיל הרך והשינויים שמתחוללים בבית המשפט לענייני משפחה

לאחרונה, אנו שומעים קולות רבים הקוראים לבטל את חזקת הגיל הרך ולפיה ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם ובמקומה לבחון את משמורת הילד והסדרי ראיה בלי קשר לגיל הילדים, אלא בהתאם לאחריות ההורית שכל הורה לוקח על עצמו בגידול הילדים תוך בדיקת מסוגלות הורית בהתאם לצורך.