מזונות

סוגיית מזונות ילדים עולה באופן קבוע במידה ויש לכם ילדים משותפים. כאן תמצאו מענה לשאלות כגון: על פי מה קובעים את גובה המזונות ? מהם צרכים בסיסיים שעל האב לספק לילדיו ? מזה מדור והוצאות מדור ? באיזה הוצאות עליכם לשאת באופן שווה ? למה כל כך חשוב לדעת מה גובה ההכנסה שלכם ? איך מגדילים או מפחיתים מזונות ?

מזונות ילדים – נקודות שחשוב לדעת

עד איזה גיל חובה על האב לשאת במזונות ילדים? מתי ניתן להגיש תביעת מזונות ילדים? איזה בית משפט מוסמך לדון במזונות ילדים? איך קובעים את גובה מזונות ילדים? מה כוללים צרכים הכרחיים לילדים וצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים? מה כוללים מדור והוצאות מדור? האם פסק דין למזונות הנו סופי?

הדרך לקביעת מזונות ילדים בישראל

על מנת לחשב את גובה מזונות ילדים, בתי המשפט, עורכי הדין וכל אנשי המקצוע בתחום, לוקחים בחשבון את החוק הנהוג כיום, פסיקה דינאמית שמתקדמת בהתאם לשינויים חברתיים וכן נתונים עובדתיים שלרוב יילקחו מהתקופה שהתנהלתם כמשפחה – בצירוף כל הגורמים הללו נקבל את גובה המזונות.

שינוי גובה מזונות ילדים – הפחתת מזונות

לפני ששוקלים להגיש תביעה להפחתת מזונות ילדים חשוב לדעת: האם כל שינוי נסיבות הוא עילה מוצדקת להפחית את גובה המזונות? איזה שינוי נסיבות נדרש על מנת להפחית מזונות? אלו סיבות מוצדקות מבססות את הטענה כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי? האם ניתן להפחית גם מזונות שנקבעו בהסכם גירושין?

מזונות בגיר

מענה לשאלות חשובות בנוגע למזונות בגיר: האם כל ילד בגיר זכאי למזונות? מה גובה מזונות בגיר בתקופת שירות צבאי חובה? מה חובת המזונות במקרה שבגיר המשיך ללימודי יג' ויד'? האם ניתן להגיש תביעת מזונות ללא אישור או הסכמת הבגיר?

מזונות ילדים והדין העברי

על פי החוק לתיקון דיני משפחה ( מזונות ) חיובו של אב יהודי במזונות ילדיו הנו על הדין העברי. לאור זאת, חשוב לדעת כיצד הדין העברי קובע את גובה מזונות הילדים בהתייחס לגילאים שלהם ובהתייחס לצרכים ההכרחיים וצרכים שמעבר להם.