מזונות אישה

במסגרת הליכי גירושין ישנם מקרים בהם האישה זכאית למזונות מבעלה, לפיכך עולות שאלות חשובות כמו : מתי האישה זכאית למזונותיה ? האם בכל מקרה ? מתי האישה מאבדת את זכותה למזונות ? מהם השיקולים בקביעת גובה מזונות אישה ? האם האישה זכאית למזונות גם אם בני הזוג ידועים בציבור ?

מזונות אישה – כללים שחשוב לדעת

מתי אישה זכאית למזונות מבעלה? מהו הכלל לפיו נקבעים גובה המזונות? אלו הוצאות כלולות במזונות האישה? באלו מקרים האישה עלולה לאבד את זכותה למזונות? במידה והבעל עזב את בית המגורים המשותף האם תפגע זכות האישה למזונותיה? מתי מסתיימת חובתו של הבעל לשאת במזונות אישה?

המקרים לפיהם זכאית האישה ( או שלא ) למזונות מבעלה

על פי הדין העברי כל זמן שבני הזוג הנם נשואים, מחובתו של הבעל לדאוג למזונותיה לרבות ביגוד והנעלה, מזון, הוצאות מדור, שכר דירה או משכנתא, קוסמטיקה, חוגים, הוצאות רכב וכיו"ב ולכן חשוב לדעת, באילו מקרים זכאית האישה למזונות מבעלה ובאילו מקרים האישה עלולה לאבד את זכותה למזונות ?

עזיבת הבעל או האישה את בית המגורים

במהלך ניהול תיק גירושין, עזיבת אחד הצדדים את בית המגורים עלול להשפיע על הצדדים בבית המשפט או בבית הדין הרבני, לכן יש לשקול את כל ההיבטים בטרם עושים זאת, במסגרת המאמר הנוכחי , אתייחס להשלכות בהקשר של מזונות אישה.

מזונות ידועה בציבור

במידה ובני זוג נשואים, זכאית האישה למזונותיה מתוקף הדין האישי וזאת עד לקבלת גט מהבעל ואולם כאשר מדובר בידועים בציבור מתעוררת השאלה האם קיימת חובת מזונות ביניהם.