ייצוג משפטי

גירושין ודיני משפחה הנו תחום ייחודי במדינת ישראל, שכן ישנן שתי ערכאות משפטיות שיש להן סמכות לדון באותם נושאים שקשורים ללב לבו של הסכסוך ובמיוחד לענייני גירושין כאשר לכל אחת מהן ישנם סדרי דין ותקנות שונים. על מנת להקל עליכם חילקנו את נושא הייצוג המשפטי לשתי קטגוריות נפרדות, שבהן הבאנו מידע רב בנוגע לבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה דן בסכסוכים בתוך המשפחה לרבות תיקי גירושין ולכן חשוב לדעת בין היתר: באיזה נושאים דן בית המשפט לענייני משפחה ? מהן הסמכויות המיוחדות שלו ? האם אותו השופט ידון בכל התיקים ולכל אורך ההליך המשפטי? מה גובה האגרות ? רשימת בתי המשפט לענייני משפחה בישראל?

בית הדין הרבני

לבית הדין הרבני השפעה ישירה על תיק הגירושין, לפיכך עולות שאלות כגון: האם לפתוח תיק גירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני ? אלו סמכויות ייחודיות יש לבית הדין הרבני ? האם בית הדין הרבני יכול לדון במזונות ילדים, משמורת וענייני רכוש ? מהו המושג "שלום בית" ?