חלוקת רכוש

בתקופת הנישואין אתם צוברים יחד רכוש, אך מה קורה במקרה של גירושין, איך הרכוש יתחלק ? מה נחשב כרכוש משותף ? האם חייבים להתחלק בחובות שצבר כל צד ? האם חל עליכם חוק יחסי ממון ואיך הוא משפיע עליכם ? מזו חזקת השיתוף ? האם רכוש שנצבר לפני הנישואין מתחלק ביניכם ? איך מבצעים איזון משאבים ומהם השיקולים ?

חלוקת רכוש – כללים שחשוב לדעת

חלק בלתי נפרד מתיקי גירושין זה נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג, מדובר בנושא בעל השלכות משמעותיות על חיי כל אחד ואחת מכם וחשוב לדעת איך להתנהל עם הרכוש המשותף או הנפרד בשלב כל כך חשוב בחייכם, לכן פרטנו לכם עשרה כללים שחשוב לדעת בענייני חלוקת רכוש.

חוק יחסי ממון – כללים שחשוב לדעת

על מי חל חוק יחסי ממון? איזה רכוש נחשב כמשותף ונכנס לאיזון משאבים על פי חוק יחסי ממון? איזה רכוש איננו נחשב כמשותף? איך מבצעים בפועל איזון משאבים? מי עורך את איזון המשאבים? כיצד ניתן למנוע הברחת רכוש באמצעות הסעדים שניתנים בחוק יחסי ממון?

חובות משותפים או שלא

מה משמעות המושג " חובות משותפים " ? אלו חובות ייחשבו כמשותפים? האם חוב שנצבר במהלך הנישואין לחובת עסק עצמאי של אחד מבני הזוג, הנו משותף? מתי מכירים בחוב אישי שרק אחד מבן הזוג יישא בו? מי נדרש להוכיח שמדובר בחובות אישיים?

האפשרויות בנוגע לדירת מגורים משותפת

במסגרת חלוקת הרכוש בהליכי גירושין, עולה פעמים רבות סוגיית אופן חלוקת הדירה המשותפת שרכשו בני הזוג ומהווה חלק מרכזי ברכוש שצברו במהלך נישואיהם. במאמר זה נתייחס לאפשרויות שעומדות בפניכם בנוגע לסוגיה זו.

חזקת השיתוף

על מי חלה חזקת השיתוף? האם חזקת השיתוף היא מתוקף החוק? באלו תנאים חלה חזקת השיתוף? מה המשמעות של חזקת השיתוף? האם ניתן לסתור את חזקת השיתוף? כיצד בית המשפט בודק האם חלה כוונת שיתוף או לא?