בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה דן בסכסוכים בתוך המשפחה לרבות תיקי גירושין ולכן חשוב לדעת בין היתר: באיזה נושאים דן בית המשפט לענייני משפחה ? מהן הסמכויות המיוחדות שלו ? האם אותו השופט ידון בכל התיקים ולכל אורך ההליך המשפטי? מה גובה האגרות ? רשימת בתי המשפט לענייני משפחה בישראל ?

בית המשפט לענייני משפחה – מידע כללי

מדוע הוקם בית המשפט לענייני משפחה? מה המיוחד בסכסוך המשפחתי שמעלה את הצורך להקים בית משפט מיוחד לכך? באלו נושאים דן בית המשפט לענייני משפחה? באלו נושאים יש לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה?

ניהול התיק בבית המשפט לענייני משפחה

כיצד פותחים תיק בבית המשפט לענייני משפחה? אלו מסמכים יש לצרף לכתב התביעה? תוך כמה זמן עליכם להגיש כתב הגנה? איך מתנהלים ההליכים המשפטיים לאחר שהוגשה התביעה? מה יש להכין לדיון הוכחות? כיצד מתנהל הליך ההוכחות? לאחר דיוני ההוכחות, מה השלב הבא? מתי ניתן פסק הדין?