תעריפי אגרות בבית המשפט לענייני משפחה :

 

נושא התביעההאגרהתעריף
אישור הסכם גירושין / ממוןאגרת פתיחת תיק556
רכושאגרת פתיחת תיק2973
מזונותאגרת פתיחת תיק311
משמורתאגרת פתיחת תיק311
אחזקת ילדיםאגרת פתיחת תיק311
בקשה למינוי אפוטרופוסאגרת פתיחת תיק556
פירוק שיתוףאגרת פתיחת תיק2973
פינוי וסילוק ידאגרת פתיחת תיק2973
פסק דין הצהרתיאגרת פתיחת תיק2973
היתר נישואיןאגרת פתיחת תיק556
התרת נישואיןאגרת פתיחת תיק556
יישוב סכסוךאגרת פתיחת תיק556
צו מניעה קבועאגרת פתיחת תיק556
צו מניעה זמניאגרת פתיחת תיק311
בש"אאגרת פתיחת תיק311
מינוי מנהל עיזבוןאגרת פתיחת תיק1070
חטיפת ילדיםאגרת פתיחת תיקפטור מאגרה
צו הגנהאגרת פתיחת תיקפטור מאגרה
אימוץאגרת פתיחת תיק556
תיקון גילאגרת פתיחת תיק556

 

 

חזרה לבית המשפט לענייני משפחה >>
הוסף תגובה