צוואות וירושות – נקודות שחשוב לדעת


מהו עיזבון ?

במידה וחס וחלילה אדם הלך לעולמו, הרכוש שהשאיר אחריו נקרא בשם עזבון.


מה קורה במידה והמנוח השאיר אחריו חובות ?

במידה והמנוח צבר חובות, הם יקוזזו מעיזבונו .


כיצד מחלקים את העיזבון במידה והמנוח לא ערך צוואה ?

חלוקה על פי דיני הירושה נקבעת בהתאם לחוק הירושה, כאשר הכלל הבסיסי הוא, שהחלק שיקבל כל אחד מהיורשים הינו בהתאם לקרבה המשפחתית שהייתה להם למנוח, ישנה היררכיה ברורה שעל פיה מחלקים את העיזבון.

חשוב לדעת, במידה והמנוח לא השאיר אחריו צוואה יחולו באופן אוטומטי דיני הירושה.


במידה והמנוח השאיר אחריו צוואה, כיצד יתחלק העיזבון ?

צוואה הינו מסמך שערך אדם בעודו בחיים ולפיו הוא קובע מרצונו החופשי וכראות עיניו כיצד התחלק עזבונו לאחר שילך לעולמו, בניגוד לדיני הירושה המנוח יכול לחלק את עזבונו לכל אדם או אישיות משפטית והדבר נתון לשיקולו האישי בלבד.


האם ניתן לבטל צוואה לאחר שהמנוח הלך לעולמו ?

כן, באמצעות הגשת התנגדות לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לעילות המאוזכרות בחוק.

חשוב לדעת, שביטול צוואה הינו הליך משפטי מורכב ובטרם הגשת התנגדות, יש לבדוק לעומק האם אכן קיימת עילה מספיק חזקה לביטולה והדבר לא נובע משיקולים זרים.


האם צוואה שיש בה פגמים היא פסולה ?

לא תמיד, לבית המשפט לענייני משפחה ישנו שיקול דעת ובאפשרותו לתקן פגמים שנוצרו בצוואה, אולם הדבר תלוי בסוג הפגם ועד כמה הוא מהותי לתוקפה של הצוואה.

חזרה לצוואות וירושות >>
הוסף תגובה