משמורת והסדרי ראיה – כללים שחשוב לדעת


מה קובעת חזקת הגיל הרך ?

חזקת הגיל הרך קובעת, כי ילדים עד גיל 6 יישארו בחזקת אימם, אלא אם כן, קיימות נסיבות מיוחדות שלפיהן ישקול בית המשפט להורות אחרת תוך בחינת העיקרון המרכזי של טובת הילד.


מי נחשב כאפוטרופוס טבעי של הילדים ?

שני ההורים הנם אפוטרופוסים של הילדים והדבר איננו תלוי בזהות ההורה המשמורן, חשוב להבין שאפוטרופסות טומנת בתוכה זכויות וחובות ובמסגרתה שני ההורים צריכים לדאוג לכלל צרכי הילדים לרבות, צרכים בסיסיים, חינוכם, בריאותם וכיו"ב.

כמו כן, עם החובות ישנן זכויות כמו קשר רציף עם הילדים, מעמד שווה בקביעת החלטות חשובות שנוגעות לילדיהם לרבות המוסד החינוכי שבו התחנכו והחלטות שנוגעות לבריאותם.


 לאיזו ערכאה משפטית הסמכות לדון בשאלת זהות ההורה המשמורן?

ענייני משמורת, הסדרי ראיה וחינוך ילדים הנם בסמכות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. בשל העובדה שמדובר בסמכויות מקבילות הערכאה שתתפוס סמכות הנה הערכאה שאליה הוגשה התביעה ראשונה ונתנה החלטה בעניין.

על מנת שבית הדין הרבני יידון בשאלת חינוך ילדים,  יש לכרוך זאת לתביעת הגירושין באופן מפורש בעוד בבית המשפט לענייני משפחה אין דרישה כזו.


על פי מה קובעים את משמורת הילדים ?

הכלל המנחה את בית המשפט ובית הדין הרבני הוא טובת הילד וזאת בהסתמך בין היתר על התרשמותו מההתנהלות של ההורים עוד בטרם נפתחו הליכי גירושין וכן במהלך ניהול ההליכים. במידת הצורך ממנה בית המשפט אנשי מקצוע, כמו עובדת סוציאלית שמגישה תסקיר ובו המלצות קונקרטיות בנוגע לזהות ההורה המשמורן והסדרי הראיה.

ישנם מקרים שבהם בית המשפט, ימצא לנכון לשלוח את ההורים לבדיקת מסוגלות הורית שתאפשר לו תמונה רחבה יותר על תפקודו והתנהלותו של כל אחד מההורים, ותסייע לו בקביעת זהות ההורה המשמורן.


 מה פירוש המושג " הסדרי ראיה " ?

הסדרי ראיה, אלו הם פרקי זמן קבועים, שבמסגרתם ההורה שהילדים אינם בחזקתו מתראה עם ילדיו ומבלה עמם זמן הורי .


 על ידי מי נקבעים הסדרי ראיה ?

ישנן שתי אפשרויות שלפיהן יקבעו הסדרי הראיה: אפשרות ראשונה – באמצעות הבנות והסכמות אליהן הגיעו ההורים ומעוגנות בהסכם שיאושר בערכאה משפטית, אפשרות שנייה – במידה וההורים לא הגיעו להסכמות אזי הסדרי הראיה יקבעו ע"י בית המשפט או בית הדין הרבני.


האם ניתן להגביל את אזור המגורים של ההורה שהילדים בחזקתו ?

לא.

חופש התנועה הנו אחד מחוקי היסוד של כבוד האדם וחירותו ולא ניתן להגביל את אזור המגורים, עם זאת ישנה אפשרות להגיש בקשה לשנות את הסדרי הראיה או לקבוע הסדרים כאלו שיקלו את ההורה שהילדים אינם בחזקתו. כך לדוגמא ישנם מקרים לפיהם נקבע בהסכם כי במידה וההורה המשמורן חורג מאזור המגורים שנקבע הוא השתתף בהוצאות הסעת הילד או לחילופין יביאו לנקודת מפגש קרובה.


מתי יתקיימו הסדרי הראיה תחת פיקוח של גורמים מקצועיים ?

במידה וקיימת סכנה ממשית לילד מההורה שהילדים אינם בהחזקתו, ישנה אפשרות לקיים את הסדרי הראיה במרכז קשר תחת פיקוח צמוד של גורמים מקצועיים.


האם קיימת אפשרות לשנות את זהות ההורה המשמורן או הסדרי הראיה גם לאחר מתן פסק דין?

כן! חשוב להדגיש שענייני המשמורת והסדרי הראיה אינם סופיים, על ההורים לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה.

יש לפרט בבקשה את הנסיבות לכך ולהראות כי הדבר נובע משיקולים של טובת הילד, בתי המשפט אינם ממהרים לשנות את המשמורת ו/או הסדרי הראיה ולכן חשוב בטרם הגשת הבקשה לבחון היטיב את נסיבות המקרה.

חזרה למשמורת והסדרי ראיה >>
הוסף תגובה