מזונות ילדים – נקודות שחשוב לדעת


עד איזה גיל חובה על האב לשאת במזונות ילדים ?

על האב מוטלת חובה לשאת במזונות ילדיו עד הגיעם לגיל 18.

חשוב לדעת כי לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לפסוק מזונות גם לילדים לאחר גיל 18 בתקופת שירות חובה בצה"ל וכן במקרים מסוימים גם במידה והילד ממשיך בלימודיו לאחר סיום לימודיו בתיכון. לרוב גובה המזונות במקרים הללו הינו כ – 1/3 מסכום המזונות ששולם לילדים בהגיעם לגיל 18.


מתי ניתן להגיש תביעת מזונות ילדים ?

ניתן להגיש תביעת מזונות כנגד האב במידה ומדובר בילדיו. חשוב לדעת שגם במידה והאב לא ידע על הילד ולא הכיר אותו מעולם או שהביא ילד מאישה רווקה בזמן שהיה נשוי – חובה עליו לשאת במזונותיו.

תביעת המזונות מוגשת באמצעות אם הילד, שנכנסת לנעליו ותובעת בשמו מזונות.


איזה בית משפט מוסמך לדון במזונות ילדים ?

בית המשפט לענייני משפחה, זו הערכאה המשפטית שמוסמכת לדון במזונות ילדים.

לכלל הזה יש חריג שקובע, כי בית הדין הרבני ידון במזונות הילדים, בכפוף להסכמה מפורשת של שני ההורים.


איך קובעים את גובה מזונות ילדים ?

במידה ומדובר בשני הורים יהודים, גובה המזונות ייקבעו על פי הדין עברי, כאשר הנתונים החשובים ביותר בקביעת גובה המזונות הנם – צרכי הילדים האמיתיים וגובה הכנסותיו של כל אחד מההורים .

חשוב לציין שלאחרונה במספר פסיקות שניתנו ע"י בית המשפט לענייני משפחה ניתן לראות, כי להסדרי המשמורת בין ההורים עלולה להיות השפעה על גובה המזונות.


מה כוללים צרכים הכרחיים לילדים וצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים ?

צרכים הכרחיים – מדובר בין היתר בהוצאות הבאות: כלכלה ומזון, ביגוד והנעלה, הוצאות חינוך חובה, חלק יחסי ממדור והוצאות המדור הדבר תלוי במספר הילדים.

צרכים שמעבר לצרכים הבסיסיים שבהם יישאו ההורים בהתאם ליחס הכנסותיהם או באופן שווה – מדובר בין היתר בהוצאות הבאות : חוגים, תרבות ובילוי, תנועות נוער, חופשות, קייטנות, מתנות, ימי הולדת וכיו"ב.


מה כוללים מדור והוצאות מדור ?

על האב לשאת גם במדורם והוצאות מדורם של הילדים כחלק בלתי נפרד ממזונות הילדים .

מדור הילדים, זו החובה של האב לספק לילדיו קורת גג ולכן בהוצאה זו נכללים בין היתר – דמי שכירות חודשיים ואף לעיתים תשלומי המשכנתא שיורדים כל חודש.

הוצאות מדור, אלו הוצאות השוטפות בגין הבית לדוגמא – תשלומי ארנונה, חשמל, מים, גז וכיו"ב.

גובה דמי המדור והוצאות המדור ייקבעו בהתאם למספר הילדים .


כיצד קובע בית המשפט לענייני משפחה את גובה הכנסותיכם ?

כשמגישים תביעת מזונות או כתב הגנה, על כל אחד מההורים לצרף טופס שנקרא " הרצאת פרטים במזונות ", במסגרתו יש לפרט את גובה משכורתכם ב – 12 החודשים האחרונים ולצרף 12 תלושי שכר, בנוסף יש לפרט רכוש שצברתם, דירה, חשבונות בנק, רכב, חובות, הלוואות וכיו"ב. באמצעות הטופס הנ"ל בימ"ש מקבל אינדיקציה יחסית מהימנה באשר למצבכם הכלכלי וגובה הכנסותיכם.


מה פירוש המושג " פוטנציאל השתכרות " של כל אחד מההורים ?

כפי שראינו בית המשפט לענייני משפחה, קובע את גובה ההכנסות של כל אחד מההורים בהתאם לממוצע משכורותיהם ב – 12 החודשים האחרונים שקדמו להגשת התביעה.

במידה ואחד מההורים הפסיק לעבוד או משכורותיו באופן מפתיע החלו לרדת בצורה משמעותי, בית המשפט יקבע את " פוטנציאל ההשתכרות " בהתאם לממוצע המשכורות בטרם הגשת התביעה, הדבר מונע מהלכים לא כשרים שנועדו להפחית את סכום המזונות .


האם פסק דין למזונות הנו סופי ?

פסק דין למזונות איננו סופי, ניתן לפתוח אותו במקרים מסוימים, בהם ישנם שינוי נסיבות מהותי בצרכי הילדים או במצבו של האב. בית המשפט יידון בגובה המזונות מחדש בהתאם לנסיבות החדשות שנוצרו.

חשוב לציין, שלא ניתן לשנות בקלות את גובה המזונות והדבר דורש נסיבות מהותיות וחזקות דיין שישכנעו את בית המשפט שבאמת יש צורך לשנות את גובה המזונות.

חזרה למזונות >>
הוסף תגובה