יורשים על פי הדין – איך מתחלק העיזבון על פי חוק הירושה


במידה והמנוח לא השאיר אחריו צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם לחוק הירושה שקובע באופן ברור את זהות היורשים.

יורשים על פי דין הנם:

1. בן זוג המוריש.

2. ילדי המוריש וצאצאיהם.

3. הוריו וצאצאיהם.

4. הורי הוריו וצאצאיהם.


החוק מפרט מספר מקרים שבהתאם אליהם יחולק העיזבון – להלן המקרים : 

מקרה א': 

המקרה דנן מתחלק לשני מקרים כאשר בשניהם בן הזוג יורש את המיטלטלין ( החפצים הנמצאים בבית, מכונית וכיו"ב ) והרכוש הנותר יתחלק כדלקמן:

1. במידה והניח אחריו המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים, בן הזוג יורש מחצית מהעיזבון והילדים או צאצאיהם או ההורים ( במידה ואין ילדים ) מתחלקים בחלקים שווים בחצי הנותר.

2. במידה ואין ילדים או הורים והמוריש הניח אחריו אחים או צאצאיהם או הורי הורים ( סבא וסבתא ), בן הזוג יורש שני שליש מהעיזבון וקרובי המשפחה הנותרים יורשים שליש  מהעיזבון .


מקרה ב':

במידה ואין ילדים או הורים, ובן הזוג התגורר עם המוריש שלוש שנים או יותר באותה דירה שכולה או חלקה בעיזבון, ייטול בן הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה, זאת בנוסף לשני שלישים מהנותר בעיזבון ושאר הרכוש יתחלק בין אחיו או צאצאיהם או הורי הורים.


מקרה ג':

במידה והמוריש לא השאיר אחריו קרובים המנויים במקרה א' לעיל, יורש בן הזוג את העיזבון כולו.


מקרה ד':

במידה והמוריש לא השאיר אחריו בן זוג, ילדים, הורים או נכדים, העיזבון יעבור לקרובים מדרגה שניה.


מקרה ה:

במידה והמוריש לא השאיר אחריו קרובי משפחה יורשת מדינת ישראל את רכושו.


יובהר כי על פי סעיף 12 לחוק הירושה סדר העדיפויות בין קרובי המוריש הינו – ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי- הוריו.

חשוב לציין כי על פי סעיף  6 לחוק הירושה, באפשרות מי מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה לטובת בן זוגו, ילדו  או אחיו של המוריש.

חזרה לצוואות וירושות >>
הוסף תגובה