חלוקת רכוש – כללים שחשוב לדעת

חלק בלתי נפרד מתיקי גירושין זה נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג, מדובר בנושא בעל השלכות משמעותיות על חיי כל אחד ואחת מכם וחשוב לדעת איך להתנהל עם הרכוש המשותף או הנפרד בשלב כל כך חשוב בחייכם, לכן פרטנו לכם עשרה כללים שחשוב לדעת בענייני חלוקת רכוש.

להלן עשרה כללים שיעזרו לכם להבין כיצד יכולה להתבצע חלוקת רכוש במקרה שלכם :


1. רכוש שנצבר במהלך תקופת הנישואין שייך לשני הצדדים ואין זה משנה על שם מי הוא רשום, המבחן המרכזי הינו כאמור התקופה בה נצבר הרכוש.


2. במסגרת רכוש משותף ניתן לכלול בין היתר ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, מניות, רכוש עסקי, כספים וחסכונות, זכויות פנסיוניות, רכבים, דירות, מקרקעין וכן בשנים האחרונות ניתן משקל גם למוניטין ופוטנציאל השתכרות.


3. כשמדובר בבני זוג שנישאו עד ה – 1.1.1974 חלה עליהם " חזקת השיתוף" לפיה רכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו רכוש משותף של הצדדים ועל בן הזוג שמעוניין לסתור חזקה זו להוכיח, כי שלא הייתה כוונה להחיל את חזקת השיתוף .

חשוב להדגיש שבמקרה זה, ניתן לקיים חלוקת רכוש בכל עת ואין זה תלוי במועד פקיעת הנישואין. במידה ומי מהצדדים מעוניין שנכס מסוים מאותו רכוש יעבור לבעלותו הבלעדית עליו להרים את נטל הראיה ולהוכיח שלא הייתה כוונת שיתוף.


4. בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 חל עליהם חוק יחסי ממון, לפיו במידה ובין הצדדים לא קיים הסכם ממון המסדיר את יחסיהם הרכושיים, רכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו רכוש משותף. חשוב להדגיש כי שבמקרה זה ניתן לבצע חלוקת רכוש עם פקיעת הנישואין ( מוות או גירושין ) או בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בשנים האחרונות בחוק.


5. חובות שנוצרו כתוצאה מהחיים המשותפים, כגון, הלוואות שנטלו הצדדים, משכנתא וכיו"ב הינם משותפים ונכללים בהגדרת רכוש משותף, אולם חובות אישיים, כגון : חוב הימורים, הלוואות מהשוק האפור, העלמת מס, חובות שנוצרו ללא ידיעת הצד השני וכיו"ב, אינם בגדר חובות משותפים.


6. רכוש שנצבר מלפני הנישואין בדרך כלל איננו נכנס למסת הנכסים המשותפים, עם זאת במידה והצד הטוען לשיתוף בנכס מוכיח כוונת שיתוף, בימ"ש יכול לפסוק פיצוי לצד השני ואף להורות על חלוקת רכוש באופן שווה או ביחסים אחרים.


7. ירושות ו/או מתנות אינם מתחלקים בין בני הזוג, וזאת בכפוף לאופן השימוש בהם, שכן במידה וניתן יהיה להיווכח שנעשה שימוש משותף, עלול בימ"ש לראות בכך כוונת שיתוף ולחלקו בין הצדדים. כמו כן גימלה המשתלמת כתוצאה מנזקי גוף נשארת באופן מלא לצד הניזוק.


8.  על מנת לקיים חלוקת רכוש בין הצדדים מתבצע "איזון משאבים" לפיו מחלקים באופן שווה את סך כל הזכויות בקיזוז החובות המשותפים, לעיתים בימ"ש יורה על חלוקה לא שוויוניות וזאת בהתאם לנסיבות.


9. כל אחד מבני הזוג רשאי לפרק את השיתוף במקרקעין הרשומים ע"ש שני הצדדים, לשם כך עליו להגיש תביעה לפירוק שיתוף ולחלוקת כספי התמורה ביניהם, זאת בכפוף להבטחת מדורם של ילדי בני הזוג.


10. ניתן לעכב את פירוק השיתוף בדירה באמצעות, הגשת תביעת שלום בית לבית הדין הרבני ובמסגרתה לעתור לסעד של מדור ספציפי, לפיו לא ניתן יהא למכור את הדירה עד שבית הדין ישתכנע כי מוטב שהצדדים יתגרשו ואין טעם לניסיונות לשלום בית. ניתן לעתור לסעד זה גם במסגרת תביעת מזונות אישה וחשוב להדגיש כי זהו סעד שניתן בבית הדין הרבני בלבד.

חזרה לחלוקת רכוש >>
הוסף תגובה