חזקת השיתוף


על מי חלה חזקת השיתוף ?

חזקת השיתוף חלה על זוגות שנישאו לפני ה – 1.1.1974.

כמו כן, היא גם חלה על ידועים בציבור בתנאים מסוימים ראו בעניין זה בפרק ידועים בציבור.


האם חזקת השיתוף היא מתוקף החוק ?

לא, חזקת השיתוף נוצרה באמצעות פסיקה ענפה בעיקר של בית המשפט העליון ובאה לתת מענה בין היתר לאותם מקרים, בטרם חל חוק יחסי ממון, ובהם הרכוש נצבר במהלך חיי הנישואין אך נרשם על שם צד אחד בלבד .


באלו תנאים חלה חזקת השיתוף ?

התנאים הנם, זוג נשוי שמקיים חיי משפחה תקינים ומנהל משק בית משותף .


מה המשמעות של חזקת השיתוף ?

חזקת השיתוף קובעת, כי רכוש שצברו בני זוג במהלך תקופת נישואיהם הנו רכוש משותף וקיים שיתוף קנייני מידי.


האם ניתן לסתור את חזקת השיתוף ?

חשוב להבין שחזקת השיתוף חלה כמעט באופן אוטומטי על בני זוג נשואים ובמידה ואחד מבני הזוג טען שהיא איננה חלה, עליו נטל הראייה להוכיח זאת.

בית המשפט בוחן לעומק האם במקרה הספציפי שלפניו, לא הייתה כוונת שיתוף ומערימים קשיים שכן כאמור נקודת המוצא היא שהחזקה חלה.


כיצד בית המשפט בודק האם חלה כוונת שיתוף או לא ?

בית המשפט ייבחן את המקרה שלפניו ויבדוק בין היתר, מה הייתה ההתנהלות הכלכלית של הצדדים ? מה היו המקורות הכספיים לרכישת הנכסים ? מתי הם נרכשו ? מי עשה בהם שימוש ? מדוע הוא נרשם על שם צד אחד בלבד ולא על שניהם ? ועוד ועוד שאלות שייתנו לו תמונה רחבה לכוונת השיתוף בנכסים של בני הזוג.

זכרו, נטל הראיה על מי שרוצה להוכיח שלא חלה החזקה.

חזרה לחלוקת רכוש >>
הוסף תגובה