האם לסבא וסבתא יש זכות לקיים הסדרי ראיה עם נכדם חרף התנגדות האם?

במקרה שהגיע לפני בית המשפט לענייני משפחה עתרו הורי האב לקיים הסדרי ראיה עם נכדם התינוק בן השנה ותשעה חודשים, זאת חרף התנגדותה של האם .

חשוב לציין, שבמקרה הנ"ל מדובר בהורים גרושים בעוד האב לא שהה בארץ ולא היה לו כל קשר עם התינוק ובעוד הורי האב הם אלו שנשאו במזונות הקטין.

השאלה שעלתה, האם להורי האב קיימת זכות עמידה להגיש תביעה לקיום הסדרי ראיה עם הקטין שהרי אין להם קשר ישיר עימו או זכות בסיסית לראותו בדומה להורים.

במקרה דנן הצדדים הופנו ליחידת הסיוע על מנת לנסות למצוא פתרון הולם, אולם חרף זאת לא הגיעו הצדדים להבנות והאם עמדה בסירובה שלא לאפשר לסבים לראות את נכדם.

על פי תקנה 258 כא1 לתקנות סדר הדין האזרחי- התשמ"ד 1984, ניתן להגיש בקשה ליישוב סכסוך בנוגע לאופן קביעת הקשר בין הורי ההורים לבין הקטין באותם מקרים לפיהם נמנע מהם לקיים עימו קשר.

חשוב להדגיש, כי לאחר הגשת התובענה ליישוב סכסוך הצדדים יופנו ליחידת הסיוע ותהא באפשרותם להגיש תביעה עצמאית לקיים הסדרי ראיה עם הקטין רק במידה וניסיונות יחידת הסיוע לא יצלחו.

בסעיף 28א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962,  נקבע, כי בית המשפט רשאי לתת הוראות לקביעת אופן המגע שבין הורי ההורים לנכדם רק במקרה שאחד ההורים נפטר בעוד באותם מקרים בהם שני ההורים חיים ( בנפרד או ביחד ) אין כל התייחסות בחוק.

במקרה שלפנינו, בית המשפט בחן האם סעיף 28 א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הינו הסדר שלילי – היינו בית המשפט יכול להורות על קיום מגע בין הקטין להורי הוריו רק במקרה של מוות או שמא ניתן לפרש את הסעיף בהרחבה, כך שתהא אפשרת להורות על קיום מפגשים בין הורי ההורים לנכדם גם במקרים בהם ההורים הנם בחיים.

לאחר שבית המשפט סוקר את הדעות השונות, נקבע בפסק הדין כי במקרה שלפניו השתכנע בית המשפט שהמגע בין הורי ההורים לנכדם הינו נחוץ לשמירת ענייניו של הקטין, אזי יש לאפשר זאת חרף התנגדות אחד ההורים וזאת גם באותם מקרים בהם שני הוריו של הקטין הנם חיים ובריאים.

פסק הדין למעשה פותח דלת להורי ההורים להגיש תובענות לא רק באותם מקרים בהם אחד ההורים נפטר אלא גם בסיטואציה לפיה שני ההורים בחיים ונמנע מהסבא והסבתא מגע עם נכדם, יצוין כי הדבר איננו ניתן בנקל וכל מקרה נידון לגופו.

כאמור, במקרה שבנדון אביו של הקטין לא התגורר בישראל והוריו של האב נשאו בתשלום מזונות הקטין, העובדות הנ"ל סייעו לסבא ולסבתא בתביעתם כנגד האם לקיים מגע עם נכדם באמצעות מפגשים במרכז הקשר.

חזרה לסיפורים מהפסיקה >>
הוסף תגובה