זכויות בדירה ודמי שימוש ראויים

י.ח עדיין מתגורר בדירה שרכש יחד עם אשתו לפני כחמש עשרה שנה, האווירה בבית לא נוחה, מציקה ומעיקה , מזה מספר חודשים הם כמעט ואינם מדברים, מידי פעם פורץ ויכוח קולני, מילים פוגעניות מחליפות ידיים, נתק אמיתי בין בני זוג נשואים שהפכו לאנשים זרים.  

בעקבות כך החליט י.ח לעזוב את הדירה ולשכור לעצמו מקום מגורים חלופי, אולם בטרם עשיית הצעד הוא פנה אלי על מנת לבדוק מהן ההשלכות ואעלה שתי שאלות:

האם בעזיבת דירה המגורים הוא עלול לאבד את זכויותיו?

האם הוא יכול לתבוע מהאישה דמי שכירות עבור שימושה בדירה ממועד עזיבתו שהרי מחצית הדירה הנה בבעלותו?


בנוגע לשאלה הראשונה חשוב להדגיש כי במידה ובני הזוג רכשו את הדירה ונרשמו כבעלים משותפים בפנקסי המקרקעין הם נחשבים כבעלי זכויות משותפות בדירה, וכנוהל שבשגרה בית המשפט לענייני משפחה מורה על חלוקה בהתאם למצוין בפנקסי המקרקעין.

יש לציין, כי גם במידה והכספים נרכשו ע"י אחד מבני הזוג בלבד ובוצע רישום של שני הצדדים בפנקסי המקרקעין, אזי ברוב המקרים הרישום יגבר והדירה תחולק באופן שווה שכן הצד שהביא את הכסף הביע בעצם הרישום כוונה לשתף את בן הזוג השני בנכס.

במקרה שלפנינו בעזיבת י.ח את דירת המגורים בעוד האישה ממשיכה להתגורר בה, אין בכך כל פגיעה בחלקו בדירה וכל צד יקבל את חלקו בהתאם לרישום בנסח עם מכירתה.

עצה חשובה לאחר העברת הבעלות להוציא נסח טאבו ו/או אישור זכויות מעודכן ולבדוק כי שני בני הזוג רשומים כבעלי זכויות בדירה.

באשר לשאלתו השנייה של י.ח בנוגע לדמי השכירות בגין התקופה בה עזב את דירתו ועד למכירתה, נדרש לחלק זאת לשני מקרים:

במידה וניתן צו הרחקה ו/או צו הגנה כנגד הבעל אזי בתקופת ההרחקה הוא איננו זכאי לדמי שכירות בדירה, אין זה משנה מה סיבת ההרחקה עצם מתן הצו מונע את הזכאות לקבל דמי שכירות.

במידה והבעל עזב מיוזמתו את הדירה אין הוא זכאי לקבל דמי שכירות, אולם יש לסייג זאת שכן במידה והאישה מנעה ממנו לחזור לדירה ( כגון: החלפת מנעולים, אלימות נפשית או פיזית כנגד הבעל ) חרף רצונו להתגורר בה אזי עלולה להיווצר עילה  שבגינה הוא יהיה זכאי לחלק היחסי של דמי השכירות וזאת בכפוף לכך שהצליח להוכיח בפני בית המשפט שנמנע ממנו השימוש.  

בית המשפט העליון התייחס בע"א 1492/90 לסעיף 33 לחוק המקרקעין, סעיף שמכוחו ניתן לתבוע שכר ראוי בגין השימוש במקרקעין, וקבע  שהיה ולא נמנע השימוש מיתר השותפים גם כאשר הם לא השתמשו במקרקעין בפועל, אין השותף חייב בתשלום כלשהו ליתר השותפים.

לכן במקרה שלפנינו במידה והבעל עזב את הדירה מיוזמתו, אין הוא זכאי לדמי שכירות מהאישה.

חזרה לסיפורים מהפסיקה >>
הוסף תגובה