הסכם ממון


מה זה הסכם ממון ?

הסכם ממון, הינו הסכם שנערך בין בני זוג ומאפשר להם להסדיר את האופן שבו התחלק הרכוש במידה וייפרדו או במקרה של גירושין .

בני הזוג הם אלו שקובעים את אופן חלוקת הרכוש המשותף והנפרד ובכך למעשה הם חוסכים זמן יקר, כסף רב והתדיינויות בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.


במידה ולא נערך הסכם ממון בין הצדדים, כיצד יחולק הרכוש ביניהם ?

במידה ולא נערך הסכם ממון, ברירת המחדל היא הלכת השיתוף שחלה על זוגות שנישאו עד 31.12.1973 או חוק יחסי ממון שחל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974 .

לרוב יחולק הרכוש שצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים באופן שווה למעט מקרים חריגים.


באיזה מקרים מומלץ לערוך הסכם ממון ?

ישנם מספר מקרים שמומלץ בגינם לערוך הסכם ממון – נפרט את המרכזיים שבהם :

1. אחד מבני הזוג או שניהם מעוניין להבטיח, כי רכוש מכל סוג שהוא, שנצבר טרם הנישואין יישאר בבעלותו של הצד שרכש אותו ו/או קיבל מצד ג' ( לדוגמא בני משפחה ). כך לדוגמא, בבעלות אחד מבני הזוג דירה שרכש טרם הנישואין והוא מעוניין לקבוע בהסכם ממון שלצד השני לא היה כל חלק בה.

בהסכם ממון ניתן להתייחס בין היתר, למקרים בהם עלול להיות מצב של כוונת שיתוף בדירה, למשל, כשבני הזוג מתגוררים בדירה שבבעלות אחד הצדדים עלולה להיות אפשרות שבמקרים מסוימים בן הזוג השני יצבור זכויות בדירה, בהסכם ממון ניתן למנוע זאת.

2. בני זוג שמעוניינים לפתוח פרק ב' בחייהם ולהינשא בשנית ולאור ניסיון העבר הם רוצים להבטיח כי הרכוש שצברו מנישואיהם הקודמים יישאר בבעלותם.

הדבר נובע בדרך כלל מהעובדה שלרוב בפרק ב' נצבר רכוש משמעותי וכן מהתפקחות בשל הליך גירושין שעברו וכיום הם מעוניינים להימנע מלדון שוב בערכאות המשפטיות ולהבטיח את רכושם.

3. ישנם מקרים, שלבני הזוג ישנם ילדים מנישואים קודמים, על מנת למנוע מצב שבן הזוג יצבור זכויות ברכוש משנהו, רכוש שנועד לילדיהם במקרה שהלכו לעולמם, אזי עריכת הסכם ממון בשילוב עריכת צוואה, יכול למנוע אפשרות כזו, כמו גם סיטואציה של מלחמות בהמשך הדרך בין הילדים לבין בן הזוג השני.


אלו נושאים מרכזיים יש לברר בטרם עורכים הסכם ממון ?

על מנת לערוך הסכם ממון על עו"ד בדיני משפחה ומגשר, לשבת עם בני הזוג ולהבין בדיוק במה הם מעוניינים, כאשר הנושאים המרכזיים שיש לברר בין היתר הם :

1. פירוט הרכוש שצברתם עד למועד עריכת הסכם ממון .

2. הפרדה ברורה בין רכוש משותף ונפרד.

3. איזה משטר רכושי יחול על רכוש שיצברו בני הזוג במהלך נישואיהם – האם הפרדה או שיתוף או חוק יחסי ממון .

4. האם מעוניינים במנגנון ברור שבאמצעותו רכוש ייחשב כמשותף או נפרד .

5. איזה פעולות שיעשה אחד מבן הזוג, יגרום לכך שהסכם ממון ייכנס לתוקף.

6. מתי יהיה ניתן לחלק את הרכוש המשותף.

ישנם נושאים נוספים שיעלו במסגרת הפגישה עם עו"ד ומגשר, כשהדבר תלוי במקרה האישי של כל אחד מבני הזוג.


מה ניתן לעשות, במקרה של מגורים של בני הזוג בדירה שבבעלותו של אחד הצדדים ?

ישנם מקרים רבים לפיהם, אחד מבני הזוג עובר להתגורר בדירת בן או בת הזוג ונוצר חשש אמיתי שמא ייחשב הדבר ככוונה לתן זכויות בדירה לבן הזוג השני. לפיכך, יהיה צורך להתייחס לכך בהסכם ולהבהיר מפורשות, כי אין בצעד זה להקנות לצד השני זכויות כלשהן וכי אין בכוונתו לשתף את הצד השני בדירה והנו במעמד בר רשות בלבד.

ניתן גם לקבוע שלאחר מתן הודעה מוקדמת מצד מי מבני הזוג שהינו הבעלים, יהא על הצד השני לעזוב את הדירה.


היכן יש לאשר את הסכם ממון אצל נוטריון או בבית המשפט ?

הסכם ממון ניתן לאשר בבית המשפט בכל שלב במערכת היחסים של בני הזוג היינו – לפני הנישואין וכן לאחריהם.

כמו כן, ניתן לאשר הסכם ממון גם אצל נוטריון, אך זאת בכפוף לכך שההסכם אושר בטרם התחתנתם – זאת אומרת בני זוג שיש להם מועד חתונה וטרם נישאו יכולים לאשר את ההסכם אצל נוטריון, אולם לאחר מועד החתונה ניתן לאשר רק בבית המשפט או בבית הדין הרבני.

חשוב לציין שהסכם ממון בין בני זוג נשואים או שמתכוונים להתחתן, חייבים לאשר.

חזרה להסכמים בדיני משפחה >>
הוסף תגובה