הסכם חיים משותפים – הסדרה רכושית לידועים בציבור


מה המשמעות של " הסכם חיים משותפים " ?

הסכם חיים משותפים, הינו דומה מאוד להסכם ממון ומאפשר לבני זוג ידועים בציבור לקבוע את ההסדר הרכושי ביניהם.

בדומה להסכם ממון, בהסכם חיים משותפים בני זוג ידועים בציבור, הם אלו שקובעים את המשטר הרכושי שיחול עליהם.

בניגוד לבני זוג נשואים, המצב המשפטי של ידועים בציבור מורכב יותר, לכן מומלץ בחום לערוך הסכם חיים משותפים כבר בתחילת הקשר ובכך למעשה תחסכו זמן יקר, כסף רב והתדיינויות בבית המשפט.


מתי מומלץ לערוך " הסכם חיים משותפים " ?

ישנם מספר מקרים שמומלץ בגינם לערוך הסכם חיים משותפים – נפרט את המרכזיים שבהם :

1. אחד מבני הזוג או שניהם מעוניין להבטיח, כי רכוש מכל סוג שהוא, שנצבר בטרם חיו יחד כידועים בציבור יישאר בבעלותו של הצד שרכש אותו ו/או קיבל מצד ג' ( לדוגמא בני משפחה ). כך לדוגמא, בבעלות אחד מבני הזוג דירה והוא מעוניין לקבוע בהסכם חיים משותפים שלצד השני לא היה כל חלק בה.

בהסכם חיים משותפים, ניתן להתייחס בין היתר, למקרים בהם עלול להיות מצב של כוונת שיתוף בדירה, למשל, כשבני הזוג מתגוררים בדירה שבבעלות אחד הצדדים עלולה להיות אפשרות שבמקרים מסוימים בן הזוג השני יצבור זכויות בדירה, בהסכם ניתן למנוע זאת.

2. בני זוג שמעוניינים לפתוח פרק ב' בחייהם כידועים בציבור, אולם לאור ניסיון העבר הם רוצים להבטיח כי הרכוש שצברו יישאר בבעלותם.

הדבר נובע בדרך כלל מהעובדה, שלרוב בפרק ב' נצבר רכוש משמעותי וכן מהתפכחות בשל הליך גירושין ( במידה והנם גרושים ) וכיום הם מעוניינים להימנע מלדון שוב בערכאות המשפטיות ולהבטיח את רכושם.

3. ישנם מקרים, שלבני הזוג ישנם ילדים מנישואים קודמים, על מנת למנוע מצב שבן הזוג יצבור זכויות ברכוש משנהו, רכוש שנועד לילדיהם במקרה שהלכו לעולמם, אזי עריכת הסכם חיים משותפים בשילוב עריכת צוואה, יכול למנוע אפשרות כזו, כמו גם סיטואציה של מלחמות בהמשך הדרך בין הילדים לבין בן הזוג השני.


אלו נושאים מרכזיים יש לברר בטרם עורכים הסכם חיים משותפים ?

על מנת לערוך הסכם חיים משותפים על עו"ד בדיני משפחה ומגשר, לשבת עם בני הזוג ולהבין בדיוק במה הם מעוניינים, כאשר הנושאים המרכזיים שיש לברר בין היתר הם :

1. פירוט הרכוש שצברתם עד למועד עריכת הסכם חיים משותפים.

2. הפרדה ברורה בין רכוש משותף ונפרד.

3. איזה משטר רכושי, יחול על רכוש שיצברו בני הזוג בפרק הזמן שיחיו יחד כידועים בציבור – האם הפרדה מלאה או שיתוף .

4. האם מעוניינים במנגנון ברור שבאמצעותו רכוש ייחשב כמשותף או נפרד .

5. איזה פעולות שיעשה אחד מבן הזוג, יגרום לכך שהסכם חיים משותפים ייכנס לתוקף.

6. מתי יהיה ניתן לחלק את הרכוש המשותף.

ישנם נושאים נוספים שיעלו במסגרת הפגישה עם עו"ד ומגשר, כשהדבר תלוי במקרה האישי של כל אחד מבני הזוג.


איזה מנגנון ניתן לקבוע ולפיו רכוש ייחשב משותף או נפרד ?

דוגמא למנגנון שכזה – רכוש ייחשב כמשותף אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים- תנאי ראשון – הרכוש יירשם על שני הצדדים ( במידה ומדובר לדוגמא בדירה או ברכב ), תנאי שני- רכוש שנקנה באמצעות כספים שיצאו מחשבונם המשותף, תנאי שלישי – הסכם בכתב בין הצדדים לפיו יוגדר כי רכוש מסוים הינו משותף.

כל רכוש אחר שאיננו נכנס לגדר התנאים הנ"ל, יישאר בבעלותו בלעדית של כל צד.


איזה נושאים נוספים ניתן להסדיר בהסכם חיים משותפים ?

בהסכם חיים משותפים ניתן להסדיר סוגיות נוספות, כגון מזונות למי מהצדדים, כיצד יתנהל החשבון המשותף ( כמה כסף יפקיד כל אחד מהם לחשבון ) , אופן הפירוד בין הצדדים, מועד עזיבת אחד הצדדים את בית המגורים במידה ומדובר בדירה ששייכת למי מבני הזוג ועוד כהנה וכהנה סוגיות.


מה ניתן לעשות, במקרה של מגורים של בני הזוג בדירה שבבעלותו של אחד הצדדים ?

ישנם מקרים רבים לפיהם אחד מבני הזוג עובר להתגורר בדירת בן או בת הזוג ונוצר חשש אמיתי שמא ייחשב הדבר ככוונה לתן זכויות בדירה לבן הזוג השני. לפיכך, יהיה צורך להתייחס לכך בהסכם ולהבהיר מפורשות כי אין בצעד זה להקנות לצד השני זכויות כלשהן, וכי אין בכוונתו לשתף את הצד השני בדירה והנו במעמד בר רשות בלבד, כך שלאחר הודעה מוקדמת מצד בן או בת הזוג יהא על הצד השני לעזוב את הדירה.


האם הסכם חיים משותפים דורש אישור של בית המשפט ?

הסכם חיים משותפים, איננו דורש אישור של ערכאה כלשהי והוא תקף מכוח דיני החוזים ואולם מומלץ שבית המשפט לענייני משפחה יאשר את ההסכם וייתן לו תוקף של פסק דין.

חזרה להסכמים בדיני משפחה >>
הוסף תגובה