הסדרי ראיה מקובלים, מורחבים ואיך הם נקבעים

במקרים בהם נקבע שהילדים יהיו בהחזקתו המלאה של אחד מההורים, באופן אוטומטי להורה השני ישנה הזכות להתראות עם ילדיו במהלך השבוע, סופי שבוע, חופשות מבית ספר וחגים וזאת בימים ושעות שיקבעו מראש, להסדרים הללו אנו קוראים – הסדרי ראיה.

מדובר בנושא שיש עליו שאלות רבות שעל המרכזיות שבהן נענה כעת.


איך קובעים את הסדרי הראיה ?

ישנן שתי אפשרויות:

האפשרות הראשונה והיא זו שמועדפת שהסדרי הראיה יקבעו בהסכמה ע"י ההורים עצמם במסגרת הסכם גירושין שיאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה, לעיתים אף ניתן לערב גורמים מקצועיים שיסייעו להורים להגיע להסכמה שתשרת את טובת הילדים

אפשרות שנייה, זה ע"י בית המשפט או בית הדין הרבני שייבחנו את המקרה ונסיבותיו ובהתאם לכך יקבעו מי ההורה שהילדים יהיו בהחזקתו וכן את הסדרי הראיה להורה השני, לרוב הם נעזרים בפקידת סעד שמגישה תסקיר ונותנת את המלצותיה לחלוקת הימים של הסדרי הראיה.


מהם הסדרי ראיה מקובלים ?

הסדרי הראיה המקובלים הם: פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ועד הערב ובכל סוף שבוע שני מיום שישי בצהריים ועד למוצאי שבת.


מהם הסדרי ראיה נרחבים ?

ניתן לקבוע הסדרי ראיה נרחבים, במקרים בהם ההורה שהילדים אינם בהחזקתו, מעוניין לקחת חלק משמעותי יותר בחיי ילדיו ולפיכך זמני השהות עמם ארוכים יותר מהמקובל ולהלן מספר אופציות :

אופציה ראשונה : פעמיים בשבוע הילדים ילונו אצל ההורה הלא משמורן ולמחרת בבוקר יחזירם למוסד החינוכי.

כפי שניתן להיווכח, הילדים ישהו עם ההורה השני פעמיים בשבוע בימי חול, משעות הצהריים ועד לבוקר המחרת – היינו שני ימי לינה ביום חול בשבוע. מדובר בשהות ארוכה הרבה יותר, שנותנת להורה זמן איכות עם ילדיו לרבות שעות השינה שכה חשובות בקשר בין ההורים לילדיהם.

אופציה שנייה : ניתן לקבוע כי סופי שבוע ( לסירוגין ) יתחילו מיום חמישי בערב ועד ליום ראשון בבוקר.

מדובר באופציה פחות מקובלת, אך ישנם תיקי משמורת שהדבר נוח לשני הורים ומשרת את טובת הילדים.

אופציה שלישית : ניתן לקבוע שהסדרי הראיה יתחלפו לסירוגין כך ששבוע אחד הילדים ישהו אצל ההורה שהילדים אינם בהחזקתו פעמיים בשבוע ובשבוע שלאחר מכן הם ישהו עמו שלוש פעמים בשבוע בכפוף לכך שבאותו שבוע הם אינם שוהים עמו בסוף השבוע.

באופציה זו ניתן לחלק את ימי הלינה בין ימי הסדרי הראיה השונים והדבר נותן מרווח תמרון רב יותר, חשוב לבחון בעניין זה, האם זה משרת את טובת הילדים.


איך מחלקים את הסדרי הראיה בחגים ובחופשות ?

נוהגים לחלק את החגים באופן שווה בין שני ההורים, כך שאם הילדים שהו אצל ההורה שהילדים בהחזקתו בליל הסדר, אזי בשנה הבאה יתהפך הסדר והילדים ישהו אצל ההורה השני, כנ"ל לגבי כלל החגים. בנוגע לחופשות החגים שאינם ימי שבתון, כמו חו"ל המועד, חופשת חנוכה וכיו"ב, נהוג לחלקם באופן שווה בין ההורים.

לגבי חופשות הקיץ נהוג לחלקם, כך שההורה שהילדים אינם בהחזקתו ישהה עם הילדים לפחות במשך שבועיים רצופים שכוללים לינה או לחילופין לחלק זאת לחודש יולי ואוגוסט באופן שבכל חודש הם ישהו עם ההורה השני לפחות שבוע אחד ברצף כולל לינה.


מתי יתקיימו הסדרי הראיה תחת פיקוח של גורמים מקצועיים?

במידה וקיימת סכנה ממשית לילד מההורה שהילדים אינם בהחזקתו, ישנה אפשרות לקיים את הסדרי הראיה במרכז קשר תחת פיקוח צמוד של גורמים מקצועיים.


האם ניתן לכפות על הורה שהילדים אינם בהחזקתו לקיים את הסדרי הראיה?

לרוב לא ניתן הכריח הורה להיות הורה בפועל, אולם ישנם מקרים בהם ניתן לפנות לבית משפט שיטיל על ההורה שאיננו עומד בהסדרי ראיה סנקציות, כגון קנס כספי בכל פעם שלא קיים את הסדרי הראיה, הדבר איננו ניתן בקלות ובתי המשפט שוקלים רבות האם אכן זו הדרך הנכונה לגרום להורה להתראות עם ילדיו.


מה קורה במידה וההורה שהילדים בהחזקתו מערים קשיים על ההורה השני לקיום הסדרי ראיה?

במקרה שכזה ניתן להגיש בקשה מתאימה במסגרתה יש להוכיח את הטענות הללו בדבר סיכול הסדרי הראיה והערמת קשיים, במידה והדבר הוכח בתי המשפט מתייחסים לכך בחומרה ואף עלולים להטיל על האם קנס כספי ובמקרים חריגים אף לשנות את זהות ההורה המשמורן.

כמו כן, ניתן לפנות למשטרה ולהגיש תלונה כנגד ההורה המשמורן בעניין הפרת הסדרי ראיה שקיבלו תוקף של פסק דין .


האם ההורים יכולים לשנות את הסדרי הראיה גם לאחר שאושרו בבית המשפט או בית הדין?

כן, הימים והשעות של הסדרי הראיה הם דבר דינאמי, כמובן שמומלץ לא לשנות אותם חדשות לבקרים אלא ליצור אצל הילדים קביעות, אולם כאמור במידה ושני ההורים מסכימים, ניתן לעשות זאת ע"י פנייה לבית המשפט, בצירוף מסמך המפרט הסדרי הראיה החדשים שהוסכמו מראש ע"י ההורים.

במידה ולא קיימת הסכמה של מי ההורים, באפשרות ההורה שמעוניין לשנות את הסדרי הראיה להגיש בקשה מתאימה לשינוי ההסדרים.

יש לפרט בבקשה את הנסיבות לכך ולהראות כי הדבר נובע משיקולים של טובת הילד, בתי המשפט אינם ממהרים לשנות הסדרי הראיה שאינם בהסכמה ולכן חשוב בטרם הגשת הבקשה לבחון היטיב את נסיבות המקרה.

חזרה למשמורת והסדרי ראיה >>
הוסף תגובה