משקל רצון הקטינה בבית המשפט

נערה בת 15 התגוררה עם אביה לאחר גירושי הצדדים ובמסגרת הסכם הגירושין אליו הגיעו ההורים נקבעו הסדרי הראיה בין האם לבת.

האם הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה ובמסגרתה טענה, כי הסדרי הראיה אינם מתקיימים עקב הסתה קשה של האב המשמורן כנגד האם.

בית המשפט החליט להשתמש בין היתר בסעיף  258(לג)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 ולפיו:

""בית משפט הדן בתובענה בענייני משפחה כאמור בתקנה 258 ז (3), (6), (10), או (12) הנוגעת לילד, יתן לילד הזדמנות להביע את רגשותיו, דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון לפניו (להלן – שמיעת הילד) ויתן להם משקל ראוי בהחלטתו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד; אלא אם כן החליט בית המשפט, מנימוקים מיוחדים שירשמו, שהילד לא יישמע, לאחר ששוכנע כי מימוש זכותו של הילד להישמע תגרום לילד פגיעה העולה על הפגיעה שתיגרם לו משלילתה".

זאת ועוד, בית המשפט עשה שימוש בסעיף 12 לאמנה לזכויות הילד שנחתמה ואושררה ע"י ישראל בנובמבר 1991 .

היינו במקרה דנן החליט בית המשפט בטרם תינתן החלטתו להיפגש עם הקטינה ולהתרשם באופן אישי מה אכן המצב מזווית הראיה שלה.

יודגש, כי בית המשפט החליט לקיים פגישה עם הקטינה  תוך שקילת הגורמים הבאים :

1.       גילה של הקטינה ( לפחות מגיל שש ומעלה ) .

2.      כושר האבחנה והשיפוט שלה ומידת בגרותה.

3.      ייבדק האם היא מביעה את דעתה בפני השופט מרצון חופשי או שמא ישנה השפעה של גורמים חיצוניים.

חשוב להדגיש כי על פי תקנה 258 לג.8 לתקסד"א, ישנו חיסיון בנוגע למה שנאמר בפגישה שבינה לבין השופט ואף אחד לא יהיה חשוף לזה למעט בית המשפט של הערעור או לחילופין במידה והקטינה הסכימה לחשוף את החומר החסוי.

לאחר שבית המשפט נפגש עם הקטינה באופן אישי, הוא התרשם ממנה באופן חיובי והבין שהרצון שלה שלא להיפגש עם אמה נובע מרצון אישי שלה וזאת תוך שפרט בית המשפט, כי מדובר בנערה בעלת כושר שיפוט והתפתחות שכלית בשלה ובוגרת.

לבסוף החליט בית המשפט לתת משקל מכריע לרצונה של הקטינה שלא להתראות עם אמה ולהשעות עד להחלטה אחרת את הסדרי הראיה שנקבעו במסגרת הסכם הגירושין.

יובהר, כי ההורים נשלחו גם למתאמת הורית על מנת לנסות ולגרום לקטינה להתראות עם האם ולחדש עמה את הקשר.

לסיכום ניתן להיווכח, כי במקרים מסוימים, מפגש ישיר בין הקטינים לבית המשפט עלול להשפיע על החלטתו של השופט עד כדי קבלת דעתם ורצונם של הקטינים.

חזרה לסיפורים מהפסיקה >>
הוסף תגובה