המקרים לפיהם זכאית האישה ( או שלא ) למזונות מבעלה

סעיף 2 (א) לחוק המזונות קובע – אדם חייב במזונות בן זוגו בהתאם לדין האישי החל עליו – דהיינו במידה ומדובר בבני זוג יהודים שנישאו כדת משה וישראל, תהא האישה זכאית למזונותיה מתוקף הדין העברי.

על פי הדין העברי כל זמן שבני הזוג הנם נשואים, מחובתו של הבעל לדאוג למזונותיה לרבות ביגוד והנעלה, מזון, הוצאות מדור, שכר דירה או משכנתא, קוסמטיקה, חוגים, הוצאות רכב, לימודים וכיו"ב ולכן במידה והבעל איננו מספק את צרכיה של האישה, היא זכאית לפנות אל בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה על מנת לקבל מזונות מבעלה.


באילו מקרים זכאית האישה למזונות מבעלה ?

1. בני זוג נשואים− על פי הדין העברי רק במידה ובני הזוג נשואים זכאית האישה לתבוע מזונות מבעלה דהיינו עם מתן הגט הבעל איננו מחויב לזון את אישתו.

2. מגורים תחת קורת גג אחת − על האישה לחיות יחד עם בעלה תחת קורת גג אחת שכן אחרת עלול להיווצר מצב לפיו היא לא תהא זכאית למזונות ממנו , לפיכך במידה והאישה עזבה את בית המגורים ללא כל סיבה מוצדקת סביר להניח שישללו ממנה את מזונותיה, אולם במידה וישנה סיבה מוצדקת שגרמה לעזיבתה, הדבר לא ייגרע מזכותה לתבוע מזונות.

בהקשר לכך חשוב לציין, שבמידה והבעל עזב את הבית עדיין חלה עליו החובה לספק את צרכיה וזכותה למזונות לא נפגעת.

3. " צאי מעשה ידיך במזונותיך " − ככלל האישה איננה מחויבת לצאת לעבוד ואין באפשרות בית המשפט או בית הדין הרבני לחייבה לעשות כן, אולם במידה והאישה בחרה לצאת לעבוד, יכול הבעל לטעון כי הוא איננו חב במזונות אישתו טענה שעלולה להתקבל.

עם זאת, במידה ומשכורתה איננה מכסה את כל הוצאותיה בהתאם לרמת חייהם של הצדדים, יכולה האישה לתבוע מהבעל השלמת מזונות, דהיינו מסכום המזונות שיפסקו לאישה יקזזו את הכנסותיה מעבודתה.

חשוב להדגיש, כי במרבית המקרים בהם האישה מרוויחה משכורת חודשית המספיקה למילוי כל הוצאותיה, בתי המשפט או בית הדין הרבני לא יפסקו מזונות לאישה ואולם הדבר תלוי בנסיבות המקרה.


באילו מקרים האישה עלולה לאבד את זכותה למזונות ?

ישנם מקרים לפיהם עלולה האישה לאבד את זכותה לקבלת דמי מזונות מהבעל ולהלן המרכזיים שבהם :

1. עזיבת הבית – כפי שראינו קודם במידה והאישה עזבה את בית המגורים ללא כל סיבה היא עלולה לאבד את זכותה לתבוע מזונות, ברם באם האישה הוכיחה שקיימת סיבה מוצדקת שבגינה היא נאלצה לעזוב אזי תשמר זכותה למזונות.

2. אישה עובדת – אישה שהכנסותיה מעבודתה מכסות את כל הוצאותיה, איננה זכאית למזונות מהבעל, יש לציין כי הבחירה לצאת לעבוד או להישאר בבית נתונה בידי האישה ובאם החליטה להישאר בבית הבעל מחויב לזון אותה.

3. אישה ש " זינתה תחת בעלה" – במידה והשתכנע בית הדין הרבני, כי האישה זינתה תחת בעלה דהיינו בגדה בו עם גבר זר היא מאבדת את זכותה למזונות וכתובה.

4. אישה מורדת – אישה שאיננה מקיימת יחסי אישות עם בעלה עלולה להיחשב כאישה מורדת ותמנע ממנה הזכות לתבוע מזונות ואולם על מנת להכריז על האישה כמורדת יש לעבור כמה משוכות ולבדוק מהן הסיבות לאי קיום יחסי אישות עם הבעל ובכלל זה האם זה נובע מהתנהגות הבעל ( כגון: – ריח רע שנודף מגופו ו/או מפיו, אימפוטנציה וכיו"ב) או שמא האישה הפסיקה לאהוב את הבעל או אז היא עלולה לאבד את זכותה למזונות.


לסיכום, על מנת לדעת האם את זכאית למזונות יש לבחון את המקרה שלך לגופו ולבדוק האם מתקיימות העילות לחיוב במזונות. בשל המצב המשפטי בישראל חשוב להתייעץ עם עורך הדין בתחום דיני משפחה וגירושין על מנת לדעת בין היתר, היכן להגיש תביעה למזונות אישה בבית המשפט לענייני שפחה או בבית הדין הרבני שכן ישנם הבדלי גישות שעלולות להשפיע על הזכאות ועל גובה המזונות.

חזרה למזונות אישה >>
הוסף תגובה