אחד מבני הזוג רכש דירה טרם נישואיו, האם יכול להיות מצב שלבן הזוג השני יהיה חלק בה ?

אבי הגיע לנישואין עם דירה שרכש בטרם נישאו, בני הזוג התגוררו בה במשך מספר שנים וגידלו בה את ילדיהם – עולה השאלה, האם  אשתו זכאית  לחלק בדירה, מה אתם חושבים שפסק בית המשפט ?


 הנה הסיפור הבא :

אבי ודנה בני זוג שנשואים מזה 12 שנים , הם הביאו 2 ילדים לעולם את עידן ויעל.

לימים יחסיהם עלו על שרטון ודנה החליטה שהיא מעוניינת ב גירושין, היא הגישה ל בית המשפט לענייני משפחה תביעת מזונות ילדים וכן משמורת, אולם להפתעתו של אבי הגישה דנה גם תביעה רכושית ובמסגרתה היא עתרה לקבל חצי מהדירה שגרו בה ושאבי כאמור רכש בטרם נישאו.

את התשובה לשאלה יש לחלק לשני מקרים :

א. מקרה ראשון : אבי ודנה גרו בדירה גידלו בה את שני ילדיהם ובמהלך השנים שיפצו את הדירה ובין היתר – בנו חדר נוסף על הגג, החליפו מטבח וחדרי שירותים והלכה למעשה השקיעו כספים רבים בדירה ואף נטלו משכנתא על מנת לממן את השיפוץ .

במקרה שתואר לעיל, לא ניתן להתעלם מהעובדה שבני הזוג גרו בדירה 12 שנה, גידלו בה את ילדים וחשוב מכך השקיעו יחד כספים רבים בדירה וממנו את השיפוץ מכספיהם המשותפים .

אם נבחן אם כוונת השיתוף, שהרי ניתן להסיק לאור התנהלותו של אבי, שאכן הייתה לו כוונת שיתוף בדירה ויתר על כן סביר להניח שגם דנה ראתה בדירה הזו כדירה שלה לכל דבר ועניין.

ב. מקרה שני : אבי ודנה גרו בדירה 12 שנה גידלו בה את ילדיהם ולא בוצע בה כל שיפוץ .

זאת ועוד, בטרם הצדדים נישאו אבי החתים את הדנה על הסכם ממון שקבל תוקף של פסק דין ב בית המשפט לענייני משפחה ובמסגרתו נקבע, כי הדירה שייכת אך ורק לאבי ולדנה אין כל חלק בה.

בהתייחס לשני המקרים שהוצגו, סביר להניח שבמקרה הראשון חרף העובדה שאבי רכש את הדירה טרם נישואיו, בית המשפט יפסוק שאכן לדנה ישנן זכויות בדירה ובפסיקות של בית המשפט ניתן לראות כיצד אחד מבני הזוג מקבל זכויות בדירה ולעיתים אף מחצית ממנה.

לעומת זאת, במקרה השני סביר להניח כי בשל העובדה שאבי החתים את דנה על הסכם ממון ויתר על כן לא בוצע כל שיפוץ בדירה, היא תישאר בבעלותו הבלעדית של אבי.

מסקנה, במידה ומי מבני הזוג מגיע עם דירה שרכש טרם נישואיו מומלץ לערוך הסכם ממון שיקבע כי הדירה תישאר בבעלותו והנה שייכת לו באופן בלעדי, יתר על כן מומלץ שלא לערוך שיפוץ בדירה בכספים משותפים .

חזרה לסיפורים מהפסיקה >>
הוסף תגובה