אבהות

קביעת זהותו של אבי הילד הנה בעלת השלכות הרות גורל על חיי הקטין, הן בנוגע לזכויותיו וחובותיו של האב כלפיו והן בנוגע לסטאטוס של הקטין בכל הנוגע לענייני נישואין וירושה.

בפסיקה ענפה שדנה בסוגיה זו, ניתן להיווכח שהעיקרון המנחה הינו טובת הילד, זאת אומרת, האם טובת הילד לדעת מיהו אביו או לחילופין עלול הדבר לגרום לקטין נזק בלתי הפיך לדורות ( במידה והאישה נשואה עלולים להכריז עליו כממזר דבר שיצור אות קין על הקטין שעלול למנוע ממנו להינשא בעתיד על פי המסורת היהודית ) .

על מנת לקבוע את זהות האב, יש להגיש תחילה תביעת אבהות, מניסיון העבר ניתן ללמוד כי פעמים רבות במקביל לתביעת אבהות מוגשת גם תביעת מזונות, זאת בשל העובדה שחובתו של האב לשלם מזונות לקטין הנה רק לאחר שנקבע ( אם באמצעות בדיקת אבהות ואם באמצעות ראיות ) כי אכן מדובר באבי הילד.

במסגרת תביעת אבהות, ניתן לבקש מבית המשפט להורות להוציא צו לבדיקת אבהות ( רקמות ) שתבוצע בבי"ח, חשוב להדגיש כי בניגוד לעבר שהיה נדרש לבצע הליך פולשני כגון, בדיקת דם שהרי כיום, מדובר בבדיקה לא חודרנית שמבוצעת באמצעות דגימות רוק או שיער.

חשוב לדעת כי, במידה והגבר מסרב לבצע בדיקת אבהות ( במיוחד כיום שאין הדבר כרוך בבדיקה פולשנית ) ללא נימוקים מוצדקים לכך או לחילופין ללא טענות שיסתרו את טענת האישה בנוגע לסבירות כי הנו אבי הילד, עלול הדבר לשמש ראייה כנגד הגבר ובית המשפט עלול לקבוע כי הינו אביו, חרף העובדה שאין ממצאים של בדיקת רקמות.

כאמור כפי שצוין, בית המשפט יבחן מהי טובת הילד ובמידה וישנו חשש לפיו יוכרז הקטין כממזר, בית המשפט עלול לסרב ליתן צו לבדיקת אבהות ואף לקבוע כי, הגבר איננו אביו חרף ראיות חותכות בעניין.

במידה ונקבעה זהותו של האב, חלות עליו חובות וזכויות בנוגע לקטין כאשר בראש ובראשונה עליו לשאת במזונותיו, ניתן לקבוע הסדרי ראיה בינו לבין הילד, זכויות בירושה וכיו"ב.

לסיום, חשוב לציין שזכותו הבסיסית של הילד הנה לדעת מיהו אביו, מדובר בזכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם – וכך קבע שמגר כב' הנשיא בית המשפט העליון ( דאז ) : –

"ואם יבקש לדעת מי אביו, מי אמו, מניין בא – "מי אני". יזעק כבודו יחייב אותנו, את כולנו להושיט יד לעזרו. זכות יסוד כבוד האדם כוללת את רצונו של הקטין כילוד אנוש לדעת מוצאו, כדי לשמור על זכויותיו הקנייניות, המשפחתיות והאנושיות…."